Práve ste na:  HOME História v rokoch

 ZAUJÍMAVOSTI  |  NA OKOLÍ  |  MINERÁLNE PRAMENE  |  STANIŠOVSKÁ JASKYŇA  

 

Liptovský Ján

Kam vo voľnom čase? Nechajte sa inšpirovať niektorými tipmi na výlety a zaujímavé miesta... ďalšie tipy

 

Obecný úrad Liptovský Ján

Obecný úrad:
Obecný úrad Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39
032 03 Liptovský Ján

 

obec Východná

Cestovanie.biz - Cestopisy


www.stanisovska.sk


 

História v rokoch:  V obci Liptovský Ján skôr, ako bola samostatnou obcou sa v roku 1200 postavila modlitebňa. Tá sa nachádzala v tých miestach, ako dnes stojí starší kostol. V roku 1263 kráľ Belo IV. daroval Bogimírovi kaplnku sv. Jána a o 4 roky získal aj privilégium v potoku Bocianka ryžovať zlato. Na kopci Hrádok nad Liptovským Jánom mal v roku 1270 vzniknúť hrad patriaci Bogimírovi, ktorý mal byť postavený na zruinovanom starom hradisku. V roku 1285 dal kráľ Ladivlav IV. banské privilégium na ťažbu a ryžovanie zlata v Bockej doline. Bogimírov syn Bodo sa pokladá za zakladateľa Svätojánskeho rodu v regióne. Názor obce sa v roku 1352 a aj neskôr objavuje v rôznych majetkových a územných listinách. Častosť výskytu dokazuje, že rôzni páni tu mali svoje sídla, alebo iné nehnuteľnosti.

Szentiványiovci ako Svätojánsky
Maďarské pomenovanie Svätojánskych Szentiványi držal rod, ktorý vlastnil väčšinu obce. V roku 1554 tento rod založil šľachtickú školu. V roku 1600 mal Liptovský Ján 9 kúrií, richtársky dom, 21 želiarskych domov ale aj 10 domov, ktoré boli v dôsledku vypuknutia cholery opustené. V roku 1633 sa narodil Martin Szentiványi, známy profesor a vedec. Kostolu v roku 1647 venoval Melchior Szentivanyi pozlátený paloš, lenže vydržal len tri roky. Jeho hodnota lákala zlodejov dokonca nie len raz. Až po troch rokoch sa ho podarilo niekomu ukradnúť.

V roku 1645 na cintoríne zanikol termálny prameň. V katolíckom kostole postavili hlavný oltár v roku 1785. Do tohto istého kostola napríklad v roku 1823 presťahovali starý ale funkčný organ pochádzajúci z kostola z Okoličného.

Zbojník Matej Murín
Z Liptovského Jána pochádzal Matej Murín. Ten sa preslávil skôr ako zbojník, ktorý svoju kariéru začal v roku v roku 1804 a skončila v roku 1812, keď ho chytili a uväznili. Za svoju 8 ročnú kariéru si dokázal zarobiť lupom pozostávajúcim zo 6000 zlatých, 50 oviec a rôznych drobností, jedla a podobne.

V roku 1823 zaniká vo Svätojánskom Boci ťažba drahých kovov a v roku 1873, ktorý okrem vypuknutia epidémie cholery priniesol aj iné katastrofy, zaniklo baníctvo úplne. O 23 rokov bola založená prvá budova požiarneho skladu a Fajermanský spolok. Prvá základná obecná škola pre deti bola otvorená v roku 1870.

Prvé ochotnícke divadlo Drotas tód sa začalo hrať v roku 1902. Dr. Ján Stanislav, známy profesor a jazykovedec sa narodil o dva roky neskôr. V roku 1929 sa v obci po prvý krát rozsvietilo pouličné osvetlenie. Šlo konkrétne o 12 pouličných lámp a elektrickú energiu im vyrábal vodný mlyn Adama Plávku. V roku 1929 až 1930 sa začalo s komerčným kúpeľným využívaním miestnych termálnych prameňov. Jozef Gemerský Szentiványi dal postaviť vaňové kúpele a krytý bazén. Postavil tak Grand Hotel Thermal.
V roku 1930 predal viacero lesov a polí posledný majiteľ rozľahlejších lesných porastov Jozef Szentiványi.

V roku 1948 odkúpila obec kaštieľ, aby v ňom mohla prevádzkovať kultúrny dom a v roku 1952 obec zriadila a prevádzkovala kino, ako aj dostavali novú budovu školy. Elektrifikovaná obec získala v roku 1950 techniku na vysielanie obecného rozhlasu cez amplióny. Bolo ich celkom 16. Spoločne s viacerými okolitými obcami aj Liptovský Ján získal vodovod už v roku 1955 a o pár rokov neskôr mala obec už aj svoju požiarnu zbrojnicu.

Využívanie lokality pre ubytovanie a turistiku
Históriu obce v novšom veku tiež písalo viacero stavieb, budovaní a noviniek, ktoré sa týkali najmä športu, turistiky a rekreácie. V roku 1959 sa postavilo jednoduché premostenie Váhu ako aj chatky pre MNV. V roku 1966 sa komplexne rekonštruovala elektrická sieť. O rok neskôr sa postavil vlek v Jarovici. Vtedy sa začalo so stavbou športového areálu I. a II. etapy Telovýchovnej jednoty Štart. V roku 1969 sa vybudoval pri pohostinstve nový most a v roku 1974 ďalší pred MNV ako aj most pred starým kúpaliskom. V roku 1976 získala obec čističku odpadových vôd a tiež sa prestavala materská škola pre zvyšujúci sa počet detí. V roku 1979 sa vybudovalo nové letné kúpalisko pri ROH Máj a o rok neskôr sa rekonštruovala budova MNV a pristavila sobášna miestnosť. Zároveň sa postavil vlek za Mundom. V roku 1982 sa otvorila krytá plaváreň a vybudovala odpadová kanalizácia. V roku 1984 až 1985 si obec postavila nákupné stredisko a zriadila izby Revolučných tradícií.

         

© cestovanie.biz 2012, všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov k reklamám Google. Kontakt na správcu stránok info*cestovanie.biz