Práve ste na:  HOME História v slove

 ZAUJÍMAVOSTI  |  NA OKOLÍ  |  MINERÁLNE PRAMENE  |  STANIŠOVSKÁ JASKYŇA  

 

Liptovský Ján

Kam vo voľnom čase? Nechajte sa inšpirovať niektorými tipmi na výlety a zaujímavé miesta... ďalšie tipy

 

Obecný úrad Liptovský Ján

Obecný úrad:
Obecný úrad Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39
032 03 Liptovský Ján

 

obec Východná

Cestovanie.biz - Cestopisy


www.stanisovska.sk


 

História v slove:  V Historický význam a výnimočnosť Liptovského Jána je nepopierateľná. Veď práve z tejto obce sa ovládala jedna tretina celého Liptova. Významný tu bol rod Szentiványovcov, ktorí ovládali úrady na Liptove. Okrem nich žili v Jáne aj rody ako Smrečanskí a Bánovci spravujúci veľké pozemky a hospodárstva. Obec vlastnila bane na striebro aj zlato v Bociach aj priamo v Svätojánskej doline. Baníctvo bolo hlavným ekonomickým ťahúňom obce, ako aj regiónu, avšak po úpadku jeho významu, zníženiu nálezísk aj zásob, sa viac začali páni, aj bežní obyvatelia v obci orientovať viac na poľnohospodárstvo a chov domácich zvierat.

Liptovský Ján mal od svojho vzniku stále aktívnu farnosť. Farský kostol stojí dodnes, hoci od jej založenia ju viac krát prestavali. Ako sídlo farnosti fungoval Liptovský J8n od 14. do 16. storočia. Nad obcou na vŕšku Veratín, ktorý tiež mnohé zdroje uvádzajú aktuálnejšie ako Hrádok, bol drevený hrad, ktorý obývali Bogimírovci. Boli ako jediní, čo vlastni hrad a neboli kráľmi na celom Liptove. V priebehu 16. storočia sa v obci začalo budovať čoraz viac murovaných stavieb. Zemianske opevnené sídla, alebo len kaštieľom podobné panské domy priamo spojené aj s hospodárskymi budovami. Z týchto stavieb sa nám dodnes aj niekoľko zachovalo. Iné nahlodal zub času, životnosť materiálov, alebo sa rôzne prestavali.
Kaštiele v obci, ktoré stoja dnes sú zväčša postavené v období po 16. storočí až v 19. storočí. Jeden zo súpisov obce nám dokazuje, že páni si v obci rozdelili celú pôdu, z poddaných spravili želiarov, prípadne k poddaným želiarov nasťahovali. V roku 1554 založili šľachtickú školu, ktorá slúžila na vzdelanie synov mešťanov a šľachticov až do 18. storočia. Obec v tomto období mala aj vlastný spoločenský dom, ktorý plnil skôr úlohu siene pre spoločenské podujatia pre smotánku, alebo objekt plnil úlohu casína. Po oslabení vplyvu šľachty sa z budovy stalo židovské centrum a pretransformovala sa na synagógu a židovskú školu.

Liptovský Ján bol významným obchodným centrom. Obchodovalo sa tu so striebrom, zlatom, ale aj drevom a čiastočne s inými plodinami. V roku 1583 až 1584 bolo v Liptovskom Jáne celkovo 8 panských kúrií, richtárov dom, 21 želiarskych domov ale aj 10 domov, ktoré boli v dôsledku vypuknutia cholery opustené. Z domov chudobného obyvateľstva sa nám nezachovali žiadne, aj pre spôsob vyhotovenia a krátkej životnosti ale aj najmä z dôvodu v podstate neustáleho vývinu spôsobu bývania pre spodnú vrstvu obyvateľstva. Pôvodne boli domy hlinené a kamenné. Koncom osemnásteho storočia sa do obce dostávajú nové riešenia stavieb aj pre bežné obyvateľstvo, kedy kameň a hlinu kombinovanú s drevom nahradili stavby celodrevené. V 19. storočí sa začali objavovať aj budovy z tufu a spojivom bola hlina.

Obyvateľstvo sužovali neraz vlny cholery, ktoré znížili obyvateľstvo najmä v najchudobnejšej vrstve. Svätojánski v dedine udržiavali otroctvo a nevoľníctvo aj dávno po tom, čo ho Jozef II. zrušil. Bol to najmä strach a nulová vymožiteľnosť práva bežného obyvateľstva, čo zapríčinilo pomalé zanikanie otroctva, či skôr poddanstva. Boli to aj povodne, požiare a iné živelné pohromy, čo sužovali ľud.
Nariadenia cisára Jozefa II a jeho Tolerančného patentu dovolilo postaviť kostol každej viere v obci, ktorá počtom spĺňala kritérium stavby. Vznikol tak aj evanjelický kostol.

Z Liptovského Jána pochádzali mnohé murárske partie zručných tesárov, murárov, skúsených staviteľov, ktoré sa postarali o viacero hotelov, sídiel a kaštieľov vo Vysokých Tatrách. Sem chodili aj iní po chlapov, ktorí vedeli pracovať na stavbe a sem sa chodili priúčať aj mladí z iných obcí. Chlapi z Liptovského Jána postavili množstvo budov v Budapešti, aje aj chatu pod Rysmy. Po nástupe všetkých zákonov cisára Jozefa II. boli Szentiványovci stále pánmi nad svojim majetkom, no nie až takí páni nad ľudom. Keďže však stále vládli nad pôdou a bez nej sa nemohol bežný človek uživiť, stále boli nakoniec pánmi v pravom slova zmysle.

Po vypuknutí smrtiacej cholery v roku 1873 zomrel aj István Szentiványi, čo vystrašilo ostatných zemepánov v obci a na čas sa z obce vytratili zo strachu rovnakého postihnutia. Po tomto období sa začalo s väčším využívaním lesov a dreva, ako aj rozvinulo sa baníctvo. Drevo sa využívalo ako palivo, ako aj na stavby. Neskôr začali Szentiványiovci spolupracovať, alebo skôr svoju pôdu za peniaze prenajímať židovským árendátorom. Tí sa zaslúžili o mohutné prosperovanie hospodárenia Svätého Jána, priniesli modernizáciu do fungovania hospodárenia. Od 19. storočia mali v Jáne dve vodné píly. V roku 1921 postihlo obec podpaľačstvo. Nesúhlas so zmenami v spoločnosti zrejme vyústil do vypálenia viacerých domov, hospodárskych budov, sena, zásob... Neskôr v roku 1926 povodeň zničila všetky mosty a zatopila ornú pôdu čím z nej spravila na celý rok nevyužiteľnú zem. Po ďalšie roky však už obec naďalej rástla.
Po opustení kaštieľov pánmi sa viacero z nich odkúpilo miestnym ľudom a prerobili na byty, či väčšie domy. Dnes ich zas pre zmenu vykupujú rôzne spoločnosti, ktoré chcú, alebo už prevádzkujú zariadenia na rekreačné služby, ubytovanie, oddych.

         

© cestovanie.biz 2012, všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov k reklamám Google. Kontakt na správcu stránok info*cestovanie.biz